Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Číslo materiálu:37012/2016
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 01.12.2016, 10:36