14. rokovanie LRV SR

06.12.2016, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 31597/2016
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 37012/2016
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 37021/2016
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
 4. Č.m.: 37376/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 5. Č.m.: 37377/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja
 6. Č.m.: 37405/2016
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 37402/2016
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 8. Č.m.: 37404/2016
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 9. Č.m.: 37765/2016
  Predkladá: minister financií
aktualizované 07.12.2016, 13:58