Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162)

Číslo materiálu:36763/2018
Rezort:Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 30.11.2018, 10:12