67. rokovanie LRV SR

04.12.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 41205/2018
  Predkladá: vedúci úradu vlády
 2. Č.m.: 41206/2018
  Predkladá: vedúci úradu vlády
 3. Č.m.: 36763/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 40824/2018
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 40933/2018
  Predkladá: minister obrany
 6. Č.m.: 40513/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 7. Č.m.: 40718/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 8. Č.m.: 38498/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 9. Č.m.: 38492/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 10. Č.m.: 38490/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 11. Č.m.: 38495/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
aktualizované 04.12.2018, 16:04