Návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:3558/2023
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 02.02.2023, 08:50