Návrh na ratifikáciu dodatkov k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu

Číslo materiálu:34835/2018
Rezort:Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 12.10.2018, 15:01