Návrh zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:32527/2018
Rezort:Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 21.09.2018, 10:24