62. rokovanie LRV SR

25.09.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 32254/2018
  Predkladá: minister hospodárstva
 2. Č.m.: 32527/2018
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
 3. Č.m.: 32250/2018
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 4. Č.m.: 32251/2018
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 5. Č.m.: 31913/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 6. Č.m.: 31986/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 7. Č.m.: 32059/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: 32429/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  guvernér Národnej banky Slovenska
 9. Č.m.: 32533/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 26.09.2018, 09:18