Návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:30246/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MPSVR SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiac jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 11.02.2022, 09:06