Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu:29069/2016
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 13.10.2016, 09:22