Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície

Číslo materiálu:2665/2023
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 25.01.2023, 15:44