Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Číslo materiálu:25818/2016
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 31.08.2016, 11:16