Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:2021/20426-A1810
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.12.2021, 14:27