Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13
Číslo materiálu:2021/20426-A1810
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.12.2021, 14:27