Návrh Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020

Číslo materiálu:2014-1985/4099:1-30C0
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 31.01.2014, 09:20