22. rokovanie HSR SR

10.02.2014, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 832/5389/2014/KPPVI
  Predkladá: Podpredseda vlády Slovenskej republiky
  pre investície
 2. Č.m.: 2014-1985/4099:1-30C0
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 3. Č.m.: 1778/2014-410
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 10881-OL-2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 5. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 6. Č.m.: 22169/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 7. Č.m.: 2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 8. Č.m.: 2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 9. Č.m.: 2014
  Predkladá: skupina poslancov
aktualizované 12.02.2014, 14:02