25. rokovanie HSR SR

07.11.2022, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 18985/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: 5132-P/2022
  Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
 3. Č.m.: KM-OPVA-2022/004503
  Predkladá: minister vnútra SR
 4. Č.m.: S18223-2022-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 5. Č.m.: LPO/2022/001434-51
  Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
 6. Č.m.: 4230/2022/LPO
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 7. Č.m.: .
  Predkladá: .
aktualizované 05.12.2022, 16:08