Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:KM-OPVA-2022/004503
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 27.10.2022, 16:17