Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:5132-P/2022
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 27.10.2022, 16:13