Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon)

Číslo materiálu:S18223-2022-OL
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 27.10.2022, 16:20