Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030)

Číslo materiálu:2021/8145:1-D1230
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.02.2021, 20:00