Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

3..

22.02.2021, 14:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 12485/2021-M_OPVA
    Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  2. Č.m.: 2021/8145:1-D1230
    Predkladá: Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
  3. Č.m.: .
    Predkladá: .
aktualizované 08.03.2021, 12:02