Návrh zákona o územnom plánovaní

Číslo materiálu:38168/2019/SV/74213-M
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 30.09.2019, 12:29