Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:KM-OPVA-2019/003026
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka vnútra
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.02.2019, 14:47