20. rokovanie HSR SR

19.02.2018, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 9251/2018-M_SHSR SR
  Predkladá: predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR
 2. Č.m.: 2415/2017/oLG-2
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 3. Č.m.: 1313/2018/oLG-23
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 4. Č.m.: LPO-198/2018
  Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
 5. Č.m.: 79/2018-100
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 37/2018-100
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 36/2018-100
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 8. Č.m.: 78/2018-100
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 9. Č.m.: 487/2018-9.
  Predkladá: minister životného prostredia
 10. Č.m.: 2018
  Predkladá: minister hospodárstva
 11. Č.m.: 11632/2018-2062-09869
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 21.02.2018, 10:40