Návrh zákona o znižovaní administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:1313/2018/oLG-23
Rezort:Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.02.2018, 12:47