Návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2018

Číslo materiálu:9251/2018-M_SHSR SR
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 09.02.2018, 13:06