Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:15364/2021/110
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.12.2021, 14:34