Rôzne:
Návrh zákona o elektronických komunikáciách

Číslo materiálu:15334/2021/SEKPS/76408-M
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:-
Podnet:uznesenie vlády SR č. 137 z 27. marca 2019
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 29.06.2021, 07:56