Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

6.

09.08.2016, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22677/2016
  Predkladá: minister financií
  minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 23962/2016
  Predkladá: minister financií
 3. Č.m.: 24053/2016
  Predkladá: minister financií Slovenskej republiky
 4. Č.m.: 24037/2016
  Predkladá: minister financií Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 23796/2016
  Predkladá: minister kultúry
 6. Č.m.: 20525/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 7. Č.m.: 23260/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 8. Č.m.: 23671/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 9. Č.m.: 23942/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 10. Č.m.: 23972/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 11. Č.m.: 23851/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 12. Č.m.: 23963/2016
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 13. Č.m.: 23538/2016
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 14. Č.m.: 23971/2016
  Predkladá: minister hospodárstva
 15. Č.m.: 23692/2016
  Predkladá: minister zdravotníctva
 16. Č.m.: 23691/2016
  Predkladá: minister zdravotníctva
 17. Č.m.: 24163/2016
  Predkladá: minister životného prostredia Slovenskej republiky
 18. Č.m.: 24165/2016
  Predkladá: minister životného prostredia
 19. Č.m.: 24164/2016
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 10.08.2016, 11:08