Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Číslo materiálu:24163/2016
Rezort:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 08.08.2016, 14:35