Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (tlač 123)

Číslo materiálu:20525/2016
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 29.07.2016, 14:43