Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z.z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:24037/2016
Rezort:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.08.2016, 13:22