Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Číslo materiálu:22677/2016
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 22.07.2016, 12:53