Návrh na podpis Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Slovenskou republikou

Číslo materiálu:23260/2016
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 29.07.2016, 14:21