Návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2016

Číslo materiálu:13768/2016-M_SHSR SR
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda HSR SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 17.06.2016, 13:43