Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce
v roku 2015

Číslo materiálu:13695/2016-M_OPVA
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 17.06.2016, 11:18