Návrh Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020

Číslo materiálu:12342/2016-M_OSP
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 17.06.2016, 10:58