Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3
Číslo materiálu:150/11726/2016/OŠSVS
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.08.2016, 12:22