Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

34.

16.02.2015, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: KM-OPVA-2015/000642
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
 2. Č.m.: KM-OPVA-2015/000760
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
 3. Č.m.: MK-1380/2015-110/2468
  Predkladá: minister kultúry SR
 4. Č.m.: MF/8809/2015-74
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 5. Č.m.: 3373/2015-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 6. Č.m.: 2015-3479-15AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 7. Č.m.: 03311/2015/C350-SŽDD/05090-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 8. Č.m.: 11277/2015-1000-3412
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 9. Č.m.: 22159/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 10. Č.m.: 19459/2014-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Č.m.: 5431/2015-M_SHSR SR
  Predkladá: predseda HSR SR
aktualizované 17.02.2015, 14:51