Návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2015

Číslo materiálu:5431/2015-M_SHSR SR
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda HSR SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.02.2015, 13:40