Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:2015-3479-15AA
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 09.02.2015, 14:45