Návrh programu spolupráce INTERACT III 2014 - 2020

Číslo materiálu:11277/2015-1000-3412
Rezort:ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.02.2015, 10:02