Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:3373/2015-min.
Rezort:ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.02.2015, 09:53