Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020

Číslo materiálu:14272/2018-M_OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.06.2018, 10:13