8. rokovanie HSR SR

30.10.2012, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 1552/2012-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 2. Č.m.: 750/2012-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Č.m.: 774/2012-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 772/2012-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 781/2012-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: 710/2012-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 7. Č.m.: 07873/2012-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 8. Č.m.: 07560-OL-2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 9. Č.m.: Z45385-2012-SLP
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 10. Č.m.: 11604/2012-110
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 11. Č.m.: 2012
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
aktualizované 31.10.2012, 09:07