Návrh zmien a doplnení legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

Číslo materiálu:2012
Rezort:ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.10.2012, 12:39