Návrh zákona z ............. 2012 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Číslo materiálu:1552/2012-1000
Rezort:ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.10.2012, 07:01