Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike

Číslo materiálu:Z45385-2012-SLP
Rezort:ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka zdravotníctva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.10.2012, 07:29