Návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:13072/2023
Rezort:Ministerstvo dopravy SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 05.04.2023, 09:00